slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5993 ДГС Сливен 07.03.2022 2201ЛКД Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 58,688.37 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5255 ДГС Сливен 15.04.2021 0 0 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 31,106.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4282 ДГС Сливен 22.05.2020 0 0 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 63,087.45 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2808 ДГС Сливен 22.02.2019 23.02.2019 0 ЛКМ 201902 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 37,644.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1889 ДГС Сливен 09.03.2018 0 ЛКД 201802 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 49,563.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1888 ДГС Сливен 09.03.2018 0 ЛКД 201801 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,197.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1726 ДГС Сливен 29.12.2017 0 ЛКД Оран и дисковане Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 751.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1329 ДГС Сливен 30.08.2017 31.08.2017 0 ОБЕКТ№ ЛКД Изораване Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1254 ДГС Сливен 08.08.2017 09.08.2017 0 ОБЕКТ № ЛКМ Поливане 2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 9,406.92 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
847 ДГС Сливен 20.03.2017 0 ЛКД 201701 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,577.04 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
846 ДГС Сливен 20.03.2017 0 ЛКД 201703 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 80,541.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
845 ДГС Сливен 20.03.2017 0 ЛКД 201702 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,986.81 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 748 на Централно Управление от 10.03.2017 е прекратена!
748 Централно Управление 10.03.2017 1704 Дългосрочни договори 344,836.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
730 Централно Управление 07.03.2017 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 543,940.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори