slide

Процедури | ДГС Сливен

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6967 ДГС Сливен 15.03.2024 01.04.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 1,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6965 ДГС Сливен 18.03.2024 03.04.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 2,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6895 ДГС Сливен 17.01.2024 07.02.2024 Процедури по Закона за държавната собственост 1,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6831 ДГС Сливен 16.11.2023 05.12.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 5,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6651 на ДГС Сливен от 29.05.2023 е прекратена!
6651 ДГС Сливен 29.05.2023 15.06.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4448 ДГС Сливен 21.07.2020 11.08.2020 0 0 Процедури по Закона за държавната собственост 6,117.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2193 ДГС Сливен 07.06.2018 0 0 Процедури по Закона за държавната собственост

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1682 ДГС Сливен 04.01.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 4,995.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1044 на ДГС Сливен от 04.05.2017 е прекратена!
1044 ДГС Сливен 04.05.2017 05.05.2017 0 0 Процедури по Закона за държавната собственост

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
837 ДГС Сливен 24.02.2017 26.02.2017 0 0 Процедури по Закона за държавната собственост

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 748 на Централно Управление от 10.03.2017 е прекратена!
748 Централно Управление 10.03.2017 1704 Дългосрочни договори 344,836.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
730 Централно Управление 07.03.2017 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 543,940.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
195 ДГС Сливен 10.08.2016 11.08.2016 0 0 Процедури по Закона за държавната собственост

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
191 ДГС Сливен 10.08.2016 11.08.2016 0 0 Процедури по Закона за държавната собственост

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
177 ДГС Сливен 01.08.2016 02.08.2016 0 0 Процедури по Закона за държавната собственост