Процедури

Процедура № 1117 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 07.07.2017
Втора дата 10.07.2017
Начална цена 10,496.08 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Противопожарни мероприятия - Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на „ТП ДГС Сливен”/Обект № МИ2017/

Данни за дървесината

Обект/и № МИ 2017
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.