Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5943 ДГС Сливен 15.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 983 куб.м. 584 куб.м. 0 куб.м. 1683 куб.м.
широколистни и иглолистни
2230 Процедури за добив на дървесина 53,584.30 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина Виж пълна информация
5921 ДГС Сливен 31.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 11 куб.м. 3 куб.м. 639 куб.м. 435 куб.м. 150 куб.м. 1302 куб.м.
широколистни
2214А Продажба на стояща дървесина на корен 63,282.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5920 ДГС Сливен 31.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 2 куб.м. 2 куб.м. 500 куб.м. 335 куб.м. 180 куб.м. 1038 куб.м.
широколистни
2226 Продажба на стояща дървесина на корен 48,750.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5901 ДГС Сливен 12.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
465 куб.м. 34 куб.м. 45 куб.м. 2686 куб.м. 1774 куб.м. 516 куб.м. 5520 куб.м.
иглолистни и широколистни
№ 2213, № 2222, № 2223 Процедури за добив на дървесина
Предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина Виж пълна информация
5899 ДГС Сливен 12.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
350 куб.м. 156 куб.м. 9 куб.м. 2242 куб.м. 1455 куб.м. 252 куб.м. 4464 куб.м.
иглолистни и широколистни
№ 2212, № 2215, № 2218, № 2219, №2220 Процедури за добив на дървесина
Предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина Виж пълна информация
5894 ДГС Сливен 05.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
265 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 136 куб.м. 0 куб.м. 871 куб.м.
цр, бк, трп, чб
2225 Процедури за добив на дървесина 27,970.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина Виж пълна информация
Процедура № 5894 на ДГС Сливен от 05.01.2022 е прекратена!
5883 ДГС Сливен 21.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
541 куб.м. 96 куб.м. 48 куб.м. 1372 куб.м. 782 куб.м. 292 куб.м. 3131 куб.м.
широколистна и иглолистна
№ 2202, №2203, №2204 Процедури за добив на дървесина
Предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2202, №2203, №2204 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5882 ДГС Сливен 21.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1962 куб.м. 1054 куб.м. 60 куб.м. 2989 куб.м. 1170 куб.м. 155 куб.м. 7390 куб.м.
широколистна и иглолистна
№2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 Процедури за добив на дървесина
Предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти №2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5777 ДГС Сливен 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
815 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 5098 куб.м. 3229 куб.м. 768 куб.м. 9984 куб.м.
широколистна и иглолистна
№2212, №2213, №2215, №2218, №2219, №2220, №2222, №2223 Процедури за добив на дървесина
Предмет: възлагане добив на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад Виж пълна информация
Процедура № 5777 на ДГС Сливен от 14.12.2021 е прекратена!
5725 ДГС Сливен 30.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
-
№2156 Лесокултурни мероприятия 10,880.00 лв. без ДДС
Предмет: "есенна почвоподготовка" Виж пълна информация
5724 ДГС Сливен 26.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
-
№2156 Лесокултурни мероприятия 10,880.00 лв. без ДДС
Предмет: "Есенна почвоподготовка" Виж пълна информация
Процедура № 5724 на ДГС Сливен от 26.11.2021 е прекратена!
5723 ДГС Сливен 02.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2503 куб.м. 574 куб.м. 29 куб.м. 5027.7 куб.м. 1940.3 куб.м. 447 куб.м. 10521 куб.м.
широколистна и иглолистна
Обекти №2201, №2202, №2203,№3304, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210, №2211 Процедури за добив на дървесина
Предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти №2201, №2202, №2203,№3304, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210, №2211 Виж пълна информация
Процедура № 5723 на ДГС Сливен от 02.12.2021 е прекратена!
5659 ДГС Сливен 05.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 90 куб.м. 230 куб.м. 0 куб.м. 320 куб.м.
широколистна
21-09 Процедури за продажба на дървесина 24,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 5659 на ДГС Сливен от 05.11.2021 е прекратена!
5658 ДГС Сливен 04.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м.
широколистна
2155 Продажба на стояща дървесина на корен 1,162.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5650 ДГС Сливен 02.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 457 куб.м. 304 куб.м. 0 куб.м. 771 куб.м.
широколистна
2153 Процедури за добив на дървесина 21,647.43 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5620 ДГС Сливен 13.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 376 куб.м. 324 куб.м. 0 куб.м. 750 куб.м.
широколистна
21-08 Процедури за продажба на дървесина 48,592.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5619 ДГС Сливен 13.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 777 куб.м. 679 куб.м. 0 куб.м. 1506 куб.м.
широколистна
2152 Процедури за добив на дървесина 39,334.80 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5603 ДГС Сливен 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20.34 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.34 куб.м.
иглолистна и широколистна
21-07А Процедури за продажба на дървесина 1,927.40 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 5603 на ДГС Сливен от 06.10.2021 е прекратена!
5585 ДГС Сливен 30.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 609 куб.м. 392 куб.м. 0 куб.м. 1054 куб.м.
широколистна и иглолистна
2150 и 2151 Продажба на стояща дървесина на корен 41,594.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5576 ДГС Сливен 27.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 58 куб.м.
широколистна
21-06А Процедури за продажба на дървесина 5,448.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация