slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
353 ДГС Сливен „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2015 година на служителите на ТП „ДГС СЛИВЕН", предвидени в „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" 30.12.2015


334 ДГС Сливен „Доставка чрез покупка и монтаж на ДМА - противопожарно оборудване на 1 брой лекотоварен високопроходим автомобил за нуждите на ТП ДГС Сливен" 27.11.2015


311 ДГС Сливен „Доставка, чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа /9 броя бензиномоторни триона/ за нуждите на ТП „ДГС Сливен" 22.10.2015


297 ДГС Сливен „Доставка чрез покупка на 10 тона балирана люцерна и 3 тона балирана слама за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН" 08.10.2015


269 ДГС Сливен „Доставка чрез покупка на фуражи за нуждите на ТП ДГС Сливен" 09.09.2015


256 ДГС Сливен „Доставка чрез покупка на фуражи за нуждите на ТП ДГС Сливен" 28.08.2015

227 ДГС Сливен Договаряне без обявление с посред.на борсов посредник, чрез борсова сделка за доставка чрез покупка на горива за нуждите на ТП ДГС Сливен 05.08.2015
158 ДГС Сливен ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ /БОЯ, СПРЕЙ, РАЗРЕДИТЕЛИ, ЧЕТКИ И Т.Н./, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МАРКИРАНЕ И ДЪРВОДОБИВ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС СЛИВЕН” ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА” 25.05.2015133 ДГС Сливен Информация плащания ДГС Сливен 23.04.2015131 ДГС Сливен „ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА (КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМП., ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ, МОНИТОРИ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ, UPS УСТРОЙСТВА, МОДЕМИ, РУТЕРИ И ДР. ТЕХНИКА В ИЗВЪНГАРАН. СРОК), ВКЛ. ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИА 22.04.2015

125 ДГС Сливен "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за МПС и селскостопанска техника, собственост на ТП ДГС Сливен по обособени позиции за срок от 12 месеца 20.04.2015Обявление за приключване на договор 201557.pdf /21.12.2016/
Обявление за приключване на договор 201558.pdf /21.12.2016/
91 ДГС Сливен Информация по чл.44 ал.10 ДГС СЛИВЕН 30.03.2015
47 ДГС Сливен "Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ТП ДГС Сливен" 21.01.201528 ДГС Сливен " Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2014 година на служителите на ТП ДГС Сливен, предвидени в "Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците" 08.12.2014


1 ДГС Сливен „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2014 година на служителите на ТП „ДГС СЛИВЕН”, предвидени в „Наредба № 3от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” 21.11.2014