slide

Заповеди | ДГС Сливен

Разпределение на количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица по населени места на територията на община Сливен
Файл
Добавен
15.06.2020 / ДГС Сливен
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите
Файл
Добавен
08.10.2019 / ДГС Сливен
Разпределение на количествата дървесина по населени места
Файл
Добавен
01.10.2018 / ДГС Сливен
Заповед за отмяна на Заповед за спиране на лова
Файл
Добавен
31.08.2018 / ДГС Сливен
Заповед на основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, чл.30, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча
Файл
Добавен
10.08.2018 / ДГС Сливен
Заповеди за прекратяване на процедури № 566 и 581
Файл
Добавен
29.11.2016 / ДГС Сливен