Процедури

Процедура № 1908 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 07.03.2018
Втора дата 14.03.2018
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА” по реда на чл.187 и следващи от ЗОП
Предмет „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.