Процедури

Процедура № 2042 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 11.05.2018
Втора дата 14.05.2018
Начална цена 4,280.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка чрез покупка фуражи за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” по обособени позиции за срок от 12 месеца. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка чрез покупка на царевица и ечемик за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка чрез покупка на балирано сено за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.