Процедури

Процедура № 2592 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 04.12.2018
Втора дата
Начална цена 3,348.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 година на служителите на ТП „ДГС СЛИВЕН”, предвидени в „Наредба № 3от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.