Процедури

Процедура № 4256 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 02.06.2020
Втора дата 03.06.2020
Начална цена 81,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции за срок от 24 месеца. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на стари за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.