Процедура № 4535 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 4535 на ДГС Сливен от 25.08.2020 е прекратена!
ДГС Сливен 25.08.2020 26.08.2020 2,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Открита процедура „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Сливен“ за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.